भेट्‌न पाउनेछौ

25 जुन

पश्चातापले जलिरहदा तिम्ले भेट्‌न पाउनेछौ
मनभरिका तिर्सना त्यसैबेला मेट्‌न पाउनेछौ
तड्‌पाएर रुवाएको पाप मेटीन्छर ? कहाँ सानु
अचानो बनेर पनि कुनै दिन त रेट्न पाउनेछौ

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

%d bloggers like this: