Archive | जुन, 2013

भेट्‌न पाउनेछौ

25 जुन

पश्चातापले जलिरहदा तिम्ले भेट्‌न पाउनेछौ
मनभरिका तिर्सना त्यसैबेला मेट्‌न पाउनेछौ
तड्‌पाएर रुवाएको पाप मेटीन्छर ? कहाँ सानु
अचानो बनेर पनि कुनै दिन त रेट्न पाउनेछौ

खाटो बस्ने भयो

25 जुन

घाउ त निको होला तर खाटो बस्ने भयो
मनको मझेरि उसकै यादमा तातो बस्ने भयो
पिरतिको नाउ हो कि जिन्दगीको भोगाई सानी
नयन भने उहि निष्ठुरीको बाटो हेर्दै बस्ने भयो