Archive | फ्रेवुअरी, 2013

जमाएपछि

24 फेब

मैले देको गुलाफ फाल्यौ अरे अर्कोले देको थमाएपछि
यताको डेरा खाली गरयौ उता घरमा डेरा जमाएपछि
शुभकामना त्यहा यहाको भन्दा धेरै माया मिलोस्
याद किन आउदो होला र प्रिय अरुकै साथमा रमाएपछि